Kullanım Şartları, Gizlilik ve KVKK

Veri Sorumlusu: Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden [Flash Turizm İnşaat Emlak Bilişim Hizmetleri Loj. Taş. Eğitim Danışmanlığı San. Ve Tic Ltd. Şti.] (“Şirket”) tarafından bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen Taraflar: Yurt dışı seyahatlerinde vize başvurusunda bulunacak adaylar
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik (isim – soyisim),  iletişim (telefon numarası ve e-posta adresi) verisi, seyahat yapacak kişinin sponsor bilgisi ( İletişim, meslek, şehir) 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili işlerin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı: Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rıza verilmiş olması halinde kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi, profilleme ve segmentasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları ile iş ortakları ve tedarikçilerle ve reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ilgili tedarikçilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Re-Vize Profesyonel Danışmanlık firmasının sair ürün ve hizmetlerinin sunulması kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz, kariyer robotu, sosyal medya hesaplarımız, telefon görüşmeleri ve e-posta vasıtasıyla toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir. 

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Arayın

Vize başvurunuz için yardıma mı ihtiyacınız var?

İhtiyacınız olan vizeyi birlikte belirleyelim.